Greenventures

TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ

z pasją

“Nie sądzę, aby istniał jakikolwiek dreszcz emocji, który mógłby przeniknąć ludzkie serce tak, jak to odczuwa wynalazca, gdy widzi, jak wytwór jego intelektu zamienia się w sukces… Takie emocje sprawiają, że człowiek zapomina o jedzeniu, spaniu, przyjaciołach, miłości, o wszystkim.”

Nikola Tesla

Finansowanie fazy seed

Wspieramy Twój innowacyjny pomysł poprzez ocenę jego potencjału oraz finansowanie badań i rozwoju aż do fazy komercyjnej.

Transfer technologii

Poprzez dyfuzję innowacji technologicznych, łącząc naukę z praktyką gospodarczą, wspieramy rozwój Twojego projektu i konkurencyjność Twojego przedsiębiorstwa.

Pozyskiwanie dotacji

Jesteśmy ekspertami w doborze odpowiednich instrumentów i źródeł finansowania, co może być kluczem do sukcesu Twojego projektu.

O NAS

Dowiedz się więcej

PASJA I NAUKA
Wyjątkowość zespołu Green Ventures polega na łączeniu wiedzy i doświadczenia z pasją. Nad projektami innowacyjnymi pracują specjaliści ekonomii, prawa, finansów, venture capital oraz komercjalizacji technologii przy eksperckim wsparciu uznanych badaczy wiodących ośrodków naukowych. Żadnego etapu tworzenia projektów nie pozostawiamy w rękach przypadku, ponieważ ich sukces zależy od profesjonalnego przygotowania każdego z poziomów realizacji. Pasjonują nas wyzwania w obszarze zaawansowanych technologii, dla których możemy kreować nieszablonowe rozwiązania, a jedyną oceną naszej pracy jest jej efektywność.
NASZE DZIAŁANIA

TWORZYMY

Projekty innowacyjne wymagają szczególnego środowiska i organizacji pracy. Tylko w atmosferze nieschematycznego myślenia, poszukiwań twórczych rozwiązań oraz gotowości do podejmowania ryzyka mogą zrodzić się najlepsze pomysły. Dlatego elastyczność oraz kreatywność zespołu Green Ventures ograniczają jedynie fizyka i prawo.

FINANSUJEMY

Poszukujemy najlepszych sposobów finansowania, współfinansowania oraz dotowania projektów innowacyjnych dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesowego i jednostek badawczo-rozwojowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków w ramach programów realizowanych przez Komisję Europejską, NCBiR oraz PARP. Specjalizujemy się w doborze właściwych źródeł i instrumentów finansowania, co gwarantuje najefektywniejsze poprowadzenie projektów oraz umożliwia osiągnięcie sukcesu.

WSPIERAMY

Green Ventures oferuje system kompleksowego wsparcia klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewniamy zarówno finansowanie i współfinansowanie („smart money”) innowacyjnych projektów w fazie seed, jak również profesjonalne wsparcie w ich realizacji – od pomysłu do produkcji seryjnej. Wiemy, że wykorzystanie potencjału tkwiącego w sektorze MŚP w Polsce jest kluczem do konkurencyjnej pozycji krajowej gospodarki na świecie. Wspierając Twój pomysł, otwieramy szerzej drzwi innowacji.

LUDZIE Z PASJĄ

Zespół inwestycyjny

Michał Wronecki

strategia biznesowa
Ekspert w dziedzinie rozwoju biznesu oraz pozyskiwania finansowania na projekty B+R. Posiada bogate doświadczenie w weryfikacji potencjału komercyjnego oraz ocenie projektów B+R na wczesnym etapie rozwoju. Był odpowiedzialny za kompleksowe przygotowanie spółek do debiutu giełdowego na rynku NewConnect. Uczestnik programu szkoleniowego MIT w Bostonie. Posiada szereg certyfikatów z zakresu zarządzania projektami tj. AgilePM Fundation.  

Ken Nawrot

finanse

Dyrektor generalny jednej z większych firm w branży motoryzacyjnej w Polsce; inwestor współpracujący z wieloma podmiotami na rynku krajowym i międzynarodowym; jako doświadczony biznesmen nie boi się angażować w innowacyjne projekty, chętnie dzieląc się doświadczeniem, wiedzą i kontaktami biznesowymi; jego pasją od zawsze była motoryzacja – pochodzi z rodziny dealerów samochodowych w Belgii.

Łukasz Konarski

technologia

Konstruktor elektronik i wizjoner; ukończył studia doktoranckie o specjalności Informatyka na Politechnice Wrocławskiej; laureat konkursu na innowacyjną firmę opartą na wynikach prac naukowych, która otrzymała godło przyznane przez ministra gospodarki „Nadzieje Polskiego Rynku 2006„; autor wielu innowacyjnych projektów oraz konstruktor kilkudziesięciu prototypów urządzeń dla branży medycznej, motoryzacyjnej, rolniczej i górniczej, z których część trafiła do produkcji masowej. Łączenie nauki z praktyką to jego pasja.

Rada naukowa

prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek

rolnictwo, agrotechnika Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Pracownik Instytutu Inżynierii Rolniczej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego; ekspert w dziedzinie konstrukcji maszyn rolniczych oraz optymalizacji ich pracy; wynalazca współpracujący z przemysłem podczas realizacji innowacyjnych projektów wdrożeniowych.  

prof. dr hab. Henryk Bujak

żywność, genetyka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego; ekspert w dziedzinie genetyki i hodowli roślin; członek krajowych i międzynarodowych grup eksperckich; lider projektów badawczo-rozwojowych oraz specjalista współpracujący z przemysłem nasiennym.  

prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński

robotyka, pojazdy specjalistyczne Politechnika Wrocławska
Kierownik Zakładu Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Wydziału Mechanicznego; ekspert w dziedzinie konstrukcji innowacyjnych maszyn i pojazdów specjalistycznych stosowanych m.in. w górnictwie, rolnictwie oraz budownictwie; członek międzynarodowych grup roboczych i gremiów eksperckich.  

prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk

rolnictwo, żywność Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Kierownik Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności; ekspert oraz lider zespołów badawczych głównie w obszarze żywności funkcjonalnej, specjalista w dziedzinie opracowywania nowych produktów i rozwiązań dla przemysłu spożywczego.  

dr hab., prof. ASP Piotr Jędrzejewski

design, wzornictwo przemysłowe Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Kierownik Katedry Wzornictwa Przemysłowego Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa; ekspert w dziedzinie designu przemysłowego; autor wielu uznanych prac oraz projektów wdrażanych przez przedsiębiorstwa w kraju i za granicą.  

dr hab., prof. UE Arkadiusz Wierzbic

zarządzanie projektami, systemy kontroli jakości Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pracownik Katedry Projektowania Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, ekspert w dziedzinie systemów zarządzania jakością; współpracownik renomowanej firmy audytorskiej; specjalista zarządzania i optymalizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach głównie w fazie ich wczesnego rozwoju.  

dr hab. inż. Antoni Szumny

żywność, chemia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Kierownik Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności; ekspert w dziedzinie chemii oraz chemii produktów naturalnych w zastosowaniach przemysłowych; członek grup eksperckich oraz kierownik międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych.  

dr inż. Bogusław Białko

energie odnawialne Politechnika Wrocławska
Pracownik Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Wydziału Mechaniczno-Energetycznego; ekspert w dziedzinie energii odnawialnych i innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących szeroko rozumiane „green technologies”.  

dr Maciej Włodarczyk

rośliny lecznicze, żywność funkcjonalna Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Pracownik Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej; ekspert w dziedzinie naturalnych składników leczniczych występujących w roślinach; członek zespołów badawczych realizujących innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe w kraju i za granicą.  

OFERUJEMY

Finansowanie fazy seed

Wspieramy Twój innowacyjny pomysł poprzez ocenę jego potencjału oraz finansowanie badań i rozwoju aż do fazy komercyjnej.
Nasi eksperci potrafią ocenić komercyjny potencjał każdego pomysłu oraz pozyskać odpowiednie źródła na jego finansowanie. Na każdym poziomie realizacji projekt objęty jest przez naszych specjalistów nadzorem merytorycznym. Zajmujemy się również pozyskiwaniem środków na rozwój i marketing produktów spółek w fazie start-up.  

Transfer technologii

Poprzez dyfuzję innowacji technologicznych, łącząc naukę z praktyką gospodarczą, wspieramy rozwój Twojego projektu i konkurencyjność Twojego przedsiębiorstwa.

Zespół Green Ventures korzysta z wieloletniego doświadczenia swoich ekspertów w dziedzinie transferu i wyceny technologii, analizy rynku, oceny oraz realizacji projektów zarówno badawczo-rozwojowych, jak i wdrożeniowych, a także specjalizuje się w koordynowaniu współpracy przemysłu z jednostkami badawczymi.  

Pozyskiwanie dotacji

Jesteśmy ekspertami w doborze właściwych źródeł i :instrumentów finansowania, co umożliwi Twojemu projektowi odniesienie sukcesu.


Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na innowacyjne projekty z obszaru zaawansowanych technologii. Swoje usługi kierujemy do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesowego i jednostek badawczo-rozwojowych. Specjalizujemy się w programach realizowanych przez Komisję Europejską, NCBiR oraz PARP.
 

W co inwestujemy?

Precyzyjne rolnictwo

Robotyka

Telemedycyna

Inteligentne tekstylia

Pozyskiwanie energii

Jak działamy?

Podczas realizacji naszych projektów innowacyjnych współpracujemy z ekspertami naukowymi różnych branż z renomowanych uczelni wyższych we Wrocławiu. Nasz zespół inwestycyjny oprócz wiedzy teoretycznej posiada również bogatą praktykę związaną ze współpracą z przemysłem, realizacją projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrażaniem ich wyników na rynek krajowy i międzynarodowy. Ich wiedza oraz doświadczenie pozwalają na dokonanie profesjonalnej oceny projektów i umożliwia dalsze ich monitorowanie celem osiągnięcia założonych rezultatów.

Naszym spółkom zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Stale współpracujemy z:
 • kancelarią prawną,
 • biurem rachunkowym,
 • rzecznikiem patentowym,
 • biegłym rewidentem.
Posiadamy duże możliwości pozyskania drugiej rundy finansowania projektów poprzez inwestycję funduszy ventures capital oraz “aniołów biznesu”.

Kogo szukamy?

Dynamiczny zespół

Pracowników naukowych wyższych uczelni i jednostek badawczych, a także przedsiębiorców, wynalazców oraz innowatorów pragnących zrealizować swoje pomysły i poszukujących finansowania nowych lub już realizowanych projektów biznesowych.

Innowacyjny produkt lub usługa

Oryginalnych i wizjonerskich produktów lub usług w obszarze nowych technologii, które niosą ze sobą potencjał komercjalizacji, charakteryzują się innowacyjnością oraz mogą stanowić efektywne rozwiązania branżowe.

Synergia ze spółkami portfelowymi

W naszej działalności wykorzystujemy system integracji i wspierania wielu spółek portfelowych, które w dziedzinie zaawansowanych technologii działają w obszarach precyzyjnego rolnictwa, robotyki, telemedycyny, inteligentnych tekstyliów oraz pozyskiwania energii.

ALFA

Fundusz Alfa działa w oparciu o program BRIdge Alfa w ramach Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt “Green Alpha – akcelerator zielonych technologii” jest realizowany przez spółkę celową Green Alpha sp. z o.o.
Budżet projektu wynosi 50 000 000,00 zł. Kwota dofinansowania projektu przez NCBR wynosi 40 000 000,00 zł.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2023 roku.

Nasi partnerzy

Nasze inwestycje

MEDYCYNA

 

CoolMen

Spółka budująca interaktywną bieliznę do walki z męską niepłodnością poprzez obniżanie temperatury męskich jąder. Wspomaga leczenie oligospermii, aspermii, asthenospermii, azoospermii, nerkospermii, normospermii, teratospermii.

ROLNICTWO

 

Agridata

Innowacyjny system informatyczny stworzony dla nowoczesnego rolnictwa. Umożliwia najefektywniejsze prowadzenie gospodarstwa rolnego z pełną kontrolą kosztów, zarządzaniem pracownikami, urządzeniami i maszynami.

ROBOTYKA

 

CoolMen

Spółka tworzy inteligentne, zaawansowane roboty, które nie tylko ułatwiają pracę, ale pomagają wykonywać skomplikowane lub niebezpieczne zadania. Poznajcie naszego innowacyjnego przyjaciela EuGeniusa.

My-health

Spółka specjalizująca się w konstruowaniu i budowie kiosków medycznych, czyli urządzeń przeznaczonych do wstępnego badania ciśnienia, pulsu, saturacji, spirometrii oraz wzroku. Urządzenia telemedyczne umożliwia natychmiastowe przesłanie wyników badań lekarzowi do konsultacji. Kioski zostały stworzone z myślą o krajach, w których dostęp do opieki zdrowotnej jest ograniczony.

Twój startup

Zgłoś się ze swoim innowacyjnym pomyłem do nas, a możesz liczyć na profesjonalną ocenę projektu, kompleksową obsługę na każdym etapie jego realizacji, odnalezienie właściwego źródła finansowania, a ostatecznie na osiągnięcie sukcesu komercyjnego.

Agribot

nnowacyjny robot stworzony, by wprowadzić rolnictwo w nowy wymiar technologii. Agribot, sterowany za pomocą panelu operatora przez przeglądarkę internetową, wykonuje wszystkie prace w sadzie i na plantacji.

ZOSTAŃ INWESTOREM  Green Ventures jest otwarty na propozycje nawiązania współpracy z inwestorami instytucjonalnymi, którzy są zainteresowani wspomaganiem dalszego rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (druga runda finansowania). Zachęcamy do kontaktu z nami: office@greenventures.vc


POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) ustanawia zharmonizowane przepisy dla Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych. Na gruncie SFRD został nałożony obowiązek na Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi dotyczący informowania o sposobie polityki zrównoważonego inwestowania lub braku wdrożenia takiej polityki. Polityki ESG (E – środowisko, S – społeczeństwo, G – ład korporacyjny) dotyczą zintegrowanego podejścia do inwestycji, uwzględniając kwestie środowiskowe, społeczne i dobrych praktyk zarządzania. Z perspektyw inwestycyjnej ASI w ESG brane są pod uwagę, między innymi, takie czynniki jak:
 • 1. zrównoważony rozwój,
 • 2. ryzyko inwestycyjne,
 • 3. wartości dla inwestorów,
 • 4. reputacja i legitymacja do inwestowania.
Podsumowując, zgodnie z założeniami tzw. Zielonego Ładu implementowanie polityk ESG w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych ma przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, minimalizować ryzyko inwestycyjne, a także służyć pozyskiwaniu inwestorów i budowaniu pozytywnej reputacji.

RYZYKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 SFDR, ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. ZASI oświadcza , że nie sporządził na poziomie swojej organizacji strategii określających metodykę uwzględniania warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. ZASI oświadcza, że, nie przyjął strategii polegających na uwzględnianiu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, w ramach prowadzonej działalności (zarządzanie ASI), a zatem – w swojej bieżącej działalności ryzyk tych nie uwzględnia. Podsumowując, w związku z powyższym, ZASI nie uwzględnia w strukturze wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za działalność ZASI ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w tym nie posiada polityki w zakresie ograniczenia zachęt do podejmowania nadmiernego ryzyka inwestycyjnego w aspekcie uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. ZASI nie wyklucza wprowadzanie w przyszłości strategii w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

GŁÓWNE NIEKORZYSTNE SKUTKI DECYZJI INWESTYCYJNYCH DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zgodnie z SFDR, przez główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć – te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju., tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu i do których odnosi się art. 4 i art. 7 SFDR. ZASI oświadcza, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, z uwagi na specyfiką działalności inwestycyjnej i charakter lokat, oraz ograniczoną dostępność wskaźników zrównoważonego rozwoju. To, w jaki sposób i w jakim zakresie uwzględniamy kwestię głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, może z czasem ulegać zmianom, a co za tym idzie, może ulec zmianie niniejsze oświadczenie. W szczególności, w naszej ocenie, z biegiem czasu następować będzie zwiększenie pokrycia danymi, które są niezbędne do uwzględniania głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. W miarę rozwoju regulacji i praktyki w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, wypracowaniem standardów branżowych w zakresie uwzględniania niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz wraz ze wzrostem dostępności danych dotyczących zrównoważonego rozwoju pochodzących od spółek będących potencjalnym przedmiotem inwestycji, ZASI może uwzględnić w strategii analizę niekorzystnych skutków podejmowanych decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju. INWESTYCJE ZARZADZANE PRZEZ ZASI W RAMACH ASI NIE PROMUJĄ ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH I SPOŁECZNYCH, ANI NIE REALIZUJĄ ZRÓWNOWAŻONYCH INWESTYCJI. INWESTYCJE ZARZĄDZANE PRZEZ ZASI NIE UWZGLĘDNIAJĄ UNIJNYCH KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH ZRÓWNOWAŻONEJ ŚRODOWISKOWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Zgodnie z dyspozycją art. 12 SFDR, ZASI zapewnia, aby wszelkie informacje publikowane zgodnie z art. 3, 5 lub 10 SFDR były na bieżąco aktualizowane, w związku z czym, ZASI weryfikuje cyklicznie potrzebę takiej aktualizacji. W przypadku gdy uczestnik rynku finansowego zmienia takie informacje, publikuje na tej samej stronie internetowej zrozumiałe wyjaśnienie takiej zmiany, który to wymóg ZASI również realizuje.

 

INFORMACJA O INWESTORZE PROFESJONALNYM

Informacja udostępniana w celu poinformowania inwestorów ASI o zmianach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa ASI przez klientów detalicznych na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku („Ustawa”, Dz. U. 2023 r., poz. 1723):

Inwestor ASI

 1. Inwestorem ASI jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa ASI i spełnia kryteria klienta profesjonalnego.

 2. Wkład do ASI w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego.

 3. Osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie Ustawy (29 września 2023 r.) prawa uczestnictwa ASI, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w §2, które nie spełniają warunku określonego w §2 ust. 3 lit. b, pozostają inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej.

 4. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie mogą natomiast obejmować nowych praw uczestnictwa ASI, w szczególności uczestniczyć w:

 1. podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

 2. obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,

 3. zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej

– jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż 60.000 euro oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z §2 ust. 3.

Klient profesjonalny

 1. Klientem profesjonalnym jest podmiot, na którego rzecz jest lub ma być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie lub objęcie praw uczestnictwa ASI, posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest:

 1. bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową,

 2. firmą inwestycyjną,

 3. krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub krajowym zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. funduszem inwestycyjnym, ASI lub inną instytucją wspólnego inwestowania, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zarządzającym ASI, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE,

 5. funduszem emerytalnym albo towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

 6. towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

 7. podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,

 8. instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a-g,

 9. inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h, prowadzącym działalność regulowaną na rynku finansowym,

 10. podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a-h,

 11. przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość w złotych kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:

 • suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 20 000 000 euro,

 • osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej równowartość w złotych 40 000 000 euro,

 • kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro,

 1. organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,

 2. innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,

 3. podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który jest traktowany jak klient profesjonalny

 1. Podmiot, który nie spełnia warunków wskazanych w ust. 1 powyżej, może złożyć wniosek o uznanie go za klienta profesjonalnego.

 2. Zarządzający ASI może traktować podmiot, o którym mowa w ust. 2 powyżej jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że:

 1. podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami

 2. wartość jego wkładu do ASI będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro (równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału).

 1. Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

 2. Ograniczeń, o których mowa w ust. 3 li. b oraz ust. 4 powyżej, nie stosuje się w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni.

Wtórny obrót prawami uczestnictwa ASI

 1. Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w ASI, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej ASI oraz zarządzający ASI zarządzający tą ASI wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą ASI.

 2. Zarządzający ASI zobowiązany jest odmówić wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego.

 3. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.

 4. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie stosuje się w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni.

Zakaz pożyczek od osób fizycznych

 1. ASI nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna.

 2. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego.

 3. Umowy pożyczki lub inne umowy o podobnym charakterze, zawarte z osobami fizycznymi przed dniem wejścia w życie Ustawy (29 września 2023 r.), nie mogą podlegać nowacji ani mieć wydłużanych terminów płatności należnych osobom fizycznym.

Kontakt

Green Alpha sp. z o.o.

ul. Wagonowa 38b/32

53-659 Wrocław

tel. 605 889 177

office@greenventures.vc

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Chcę

  Treść wiadomości